Cad é éirigí?
Is grúpa feachtais poblachtach agus sóisialach é éirigí, atá bunaithe i mBaile Átha Cliath.

Cad is brí le héirigí?
Is focal Gaeilge é éirigí. Ciallaíonn sé ‘Rise up’ nó ‘Arise’ i mBéarla.

Poblachtach agus sóisialach?
Creidimid, in éirigí, go b’é an córas caipitleach agus impiriúlach is cúis go bunúsach le bochtaineacht, idirdhealú agus coimhlint. Ní cheadóidh an córas seo do mhórchuid an chine daonna a bpoitéinseal a shroisint, bunaithe mar atá sé ar thromaíocht an mhionlaigh ar an mhórchuid. Tá orainn an córas seo a bhriseadh agus a athrú, le córas atá bunaithe ar chomhoibriú agus cóir shóisialta, agus ansin, is féidir saoirse ceart na ndaoine a fháil, córas cosúil le Poblacht Sóisialach Daonlathach.

Inár dtír féin, go háirithe, is sampla soiléar den impiriúlachas é seilbh Shasana ar chuid d’ár gcríocha náisiúnta. Sílimid in éirigí, go bhfuil deireadh na seilbhe seo thar a bheith tábhachtach chun Poblacht Sóisialach Éireannach a chruthú.

Feachtais?
Ceapaimid féin, in éirigí, nach bhfuil polaitíocht parlaiminteach amháin ábalta an athrú, agus an méid atá de dhíth in Éirinn a dhéanamh. Tá a fhios againn, ón stair, nach bhfuilimid in ann an claochlú ó chóras caipitleach go dtí córas sóisialach a dhéanamh gan neart agus tacaíocht gníomhach lúfar na ngnáthdaoine. Is féidir le feachtais an pobal a chumasú, a pholaitiú agus a dhéanamh gníomhach, agus is iad an pobal amháin a thabharfaidh an t-athrú chun críche. Trí feachtais polaitiúla, sóisialta, eacnamaíochta agus cultúrtha a eagrú, beidh éirigí ag cur leis an dinimic sin.

An Oibríonn éirigí le grúpaí eile?
Creidimid, in éirigí, nach bhfuilimid in ann Poblacht Sóisialach Daonlathach a chruthú agus a chothú gan gluaiseachtaí forásacha sóisialta a bheith ag obair le chéile, ina mbeidh pobail áitiúla, lucht oibre, eagrais chultúrtha, grúpaí feachtais, páirtithe polaitiúla, srl.


Ceapaimid go mbeidh láidreacht agus cumhacht ag teacht ó ilghnéitheacht na ndreamanna seo ar fad. Beidh muid, in éirigí, ag glacadh páirt san obair chomhcheangailte seo, le daoine agus grúpaí forásacha in Éirinn.

Ni bheidh an comhoibriú agus an cabhair idir fórsaí forásacha teoranta do oileán na hÉireann amháin. Is troid domanda é an troid in aghaidh caipitleachas agus impiriúlachas. Léiríonn an fás ar ghluaiseacht chearta domanda an fórsa atá ag méadú in aghaidh ansmacht agus dúshaothrú domhanda. Creidimid, in éirigí, go dtiocfaidh réimeas nua forásach le comhoibriú idirnáisiúnta agus dlúthpháirtíocht ón ngluaiseacht seo. Ba mhaith linn, in éirigí, páirt gníomhach a ghlacadh sa ngluaiseacht seo.

Cén fath anois?
Tá sé naocha bliain ó Sheachtain na Cásca 1916 i mbliana, agus tá a fhios ag éirigí go bhfuil fís na mban agus na bhfear a ghlac páirt san ócáid stairiúil sin fós le fíorú againn. Nócha bliain ina dhiaidh, tá Éire fós deighilte, le dhá státchóras ina bhfuil éagothroime, saint agus dúshaothrú i réim, in ionad a bheith ag tabhairt cothrom na Féinne do chlainne uile an náisiúin.

Ag admháil go bhfuil cúrsaí mar atá, agus le dóchas go bhfuil poblacht shóisialach daonlathach riachtanach agus insroiste, tá focail Fintan Lalor mar theoir againn “Somewhere and somehow, and by somebody, a beginning must be made”. Tá an tús seo déanta anois.

Conas a fhaightear eolas breise?
Tá an láithreán seo á fhorbairt faoi láthair. Ach beidh níos mó eolais anseo go rialta. Má tá spéis agat tacaíocht a thabhairt do éirigí, nó más maith leat eolas breise, seol ríomhpost chuig info@eirigi.org