Latest News & Updates

Forcheilt Fós ar ‘Scaoil chun Báis’

11/11/09

(English version follows.)

RUCCháin rúnaí ginearálta éirígí Breandán Mac Cionnaith bearta moilleadóireachta an PSNI maidir le hinfhiosrú ar líon chásanna scaoil-chun-báis an fhórsa.

Idir 11ú Samahin agus 12ú Nollaig 1982, dhúnmharaigh an PSNI seisear daoine i limistéar thuaisceart Ard Mhacha.

Scaoileadh marbh óglaigh IRA Gervaise McKerr, Eugene Toman agus Seán Burns sa Lorgain ar 11ú Samhain; maraíodh an sibhialtach 17 bliana d’aois Michael Tighe i ngar do Chreag Abhann ar 24ú Samhain; agus scaoileadh marbh óglaigh INLA Séamus Grew agus Roddy Carroll i ngar do chathair Ard Mhacha ar 12ú Nollaig.

Rinne iar-ardchonstábla Phóilíní Mhórcheantar Mhanchain John Stalker, agus Colin Sampson ó Phóilíní Iarthar Yorkshire, rinne siad imscrúdú na Breataine ar na dhúnmharuithe. Cuireadh a dtuairiscí faoi chois áfach agus rialtas na Breataine agus iarraidh fírinne na maruithe a fhorcheilt.

Inné [Dé Máirt], mhaígh an PSNI go raibh siad ag iarraidh go dtí an bhliain seo chugainn leis na tuairiscí ar na maraithe a eisiúint d’ainneoin gur thug an cróinéir John Lecky go dtí 9ú Samhain don fhórsa an t-ábhar a thabhairt dó.

Dúirt Mac Cionnaith: “Tá sé de rún ag an PSNI an méid is mó eolais ó na hinfhiosruithe faoina ngnímh nuair a tugadh an RUC orthu a choinneáil siar.

“Tharraing Hugh Orde míchlú air féin as bac a chur ar infhiosruithe agus ar ionchoisní, cásanna scaoil-chun-báis agus Pearse Jordan san áireamh. Anois, tá an chuma air go bhfuil Matt Baggott tiomanta leis an bhealach sin a leanúint.

“Thaispeáin éirígí go comhsheasmhach go bhfuil an PSNI chomh neamhfhreagrach agus a bhí riamh. Ní amháin nach bhféidir le Bord Póilíneachta na Sé Chondae ná leis na Páirtíochtaí Póilíneacht Cheantair iad a chur faoi smacht san am i láthair, tá an fórsa tiomanta gan bheith freagrach do ghrúpaí eile do ghnímh chaite.”

John StalkerLean Mac Cionnaith: “Fiú dá mbeadh sé d’fhiachadh ar an PSNI tuairiscí Stalker agus Sampson a sheachadadh, tá an gnáthchoinníoll faoi ‘slándáil náisiúnta’ á úsáid acu le cinntiú go gcoinnítear siar an fhianaise is damnaithe ó iniúchadh. Tá sé dochreidte go dtarlaíonn seo uilig gan comhpháirteachas rialtas na Breataine.

“Ghoill an RUC go dona ar seisear teaghlach nuair a rinne siad a n-obráidí scaoil-chun-báis i dtuaisceart Ard Mhacha in 1982. Tá an diúltú dúr do chomhoibriú leis an fhiosrú seo ag cur leis an ghoilleadh sin.

“Ar mhaithe le fírinne agus le ceartas, ba chóir tuairiscí Stalker agus Sampson a eisiúint don phobal i gcoitinne, ní don chróinéir John Lecky amháin.”

 

Shoot-to-Kill Cover-Up Continues

RUCéirígí general secretary Breandán Mac Cionnaith has condemned the stalling tactics of the PSNI in relation to an inquiry into several cases of shoot-to-kill by the force.

Between November 11 and December 12 1982, the RUC murdered six people in the north Armagh area.

IRA volunteers Gervaise McKerr, Eugene Toman and Seán Burns were shot dead in Lurgan on November 11; 17-year-old civilian Michael Tighe was shot dead near Craigavon on November 24; and INLA volunteers Séamus Grew and Roddy Carroll were shot dead close to Armagh City on December 12.

The British investigation into the murders was carried out by former Greater Manchester Police deputy chief constable John Stalker and Colin Sampson of the West Yorkshire Police. However, their reports were suppressed as the British government attempted to cover-up the truth behind the killings.

Yesterday [Tuesday], the PSNI announced it wanted until next year to release the secret reports into the killings despite corner John Leckey giving the force until November 9 to hand the material over to him.

Mac Cionnaith said: “The PSNI is intent on withholding as much information as possible from inquiries into its actions when it was known as the RUC.

“Hugh Orde became notorious for obstructing inquiries and inquests, including the shoot-to-kill and Pearse Jordan cases. Now, Matt Baggott seems determined to follow in his footsteps.

“éirígí has consistently pointed out that the PSNI remains as unaccountable as ever. Not only are the Six County Policing Board and the District Policing Partnerships incapable of holding it to account in the here and now, the force is also determined to prevent itself being held to account by other bodies for past actions.”

John StalkerMac Cionnaith continued: “Even if the PSNI is forced to hand over the Stalker and Sampson reports, it has rolled-out the usual ‘national security’ caveat to ensure that the most damning evidence is withheld from scrutiny. It is impossible to believe that all this is going on without the complicity of the British government.

“The RUC grievously hurt six families when it carried out its shoot-to-kill operations in north Armagh in 1982. That hurt is being added to by the obstinate refusal to co-operate with this probe.

“In the interests of truth and justice, the Stalker and Sampson reports should be released to the general public, not just to coroner John Leckey.”

 

Print-friendly version

Campaigns

No Means No!
Campaigning for a No vote to Lisbon 2. Click for more details>>


Campaign for British withdrawal
Building popular resistance to British rule. Click for more details>>


We Only Want the Earth!
Ireland's natural resources for the people of Ireland. Click for more details>>


No British Royal Visits!
Opposing royal vists before British withdrawal. Click for more details>>


Imperialists Out!
Challenging Irish complicity in Imperialism. Click for more details>>


Spot the Difference?
Giving the lie to the notion of choice in Ireland's elections. Click for more details>>


Britain's Day of Shame
éirígí opposes Britain's 'Armed Forces Day'. Click for more details>>


Reclaim The Republic
Promoting the politics of 1916. Click for more details>>


More campaigns

Donate to éirígí
If you would like to support éirígí you can download a standing order form here

Donate to éirígí

Email Us
If you would like to be informed of website updates and current campaigns let us know by clicking here


Download
Download Adobe Reader here to view archived documents.

Join éirígí
If you are interested in joining éirígí or have any questions about membership e-mail eirigimembership@gmail.com or phone 00353 (0) 86 236 7298

Contact Us

“If you strike at, imprison, or kill us, out of our prisons or graves we will still evoke a spirit that will thwart you, and perhaps, raise a force that will destroy you! We defy you! Do your worst!”

Archives